Planificarea financiară și controlul

Planificarea financiară și controlul

Planificarea financiară și controlul- Politica de Grup

Bugetul Grupului și sistemul de informatic va fi ajustat constant pentru a susține planificarea pe termen scurt și lung a Grupului, segmentelor, regiunii și companiei. Funcțiunile financiare ale Grupului vor asigura că deciziile referitoare la operațiuni pot fi făcute pe baza informațiilor corecte și relevante și analizelor.

Investițile majore trebuie să se bazeze mereu pe analize de costuri și alte analize financiare relevante. Dacă este posibil mereu, Grupul va face aceste analize când se face investiția.

Cerințele de profitabilitate pentru liniile de producție trebuiesc reînnoite mereu pe baza calculațiilor Grupului și trebuiesc făcute pentru toate liniile de producție.

În planificarea strategică, segmentele trebuie să asigure că toate analizele de costuri sunt făcute pentru strategiile principale, inclusiv analiza anuală a marjei de contribuție pentru linia de producție.

Funcția de control va fi făcută anual sau când este nevoie, pentru controlul intern al proceselor Grupului, sistemele de contabilitate și informatice.

Prețul de transfer al Grupului va fi decis în conformitate cu principilul tranzacției pe picior de egalitate.

Prețul de transfer va fi negociat o dată pe an între companii. O dată pe an, documentația prețului de transfer va fi stabilită pentru a se putea utiliza de autoritățile locale.

Companiile locale Grundfos vor respecta legislația locală în ceea ce privește conturile anuale. De fiecare dată.

Funcțiunea de control a Grupului este responsabilă pentru a face controlul intern al tuturor companiilor din Grup, conform instrucțiunilor aprobate din Grundfos Group. În timpul acestui control, controlerii Grundfos Management A/S trebuie să aibă acces la toate informațiile cu excepția salariului directorului general al companiei.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati