Tehnologia informaticii (IT)

Tehnologia informaticii (IT)

Tehnologia informaticii (IT)- Politica de Grup

Sistemele IT vor fi implementate pentru a se obține avantaje competitive la business, prin furnizarea de informații, procese interne strategice, administrare automată și integrare electronică cu clienții și furnizorii.

Dezvoltarea infrastructurii IT a Grupului trebuie să aibă loc în conformitate cu regulile ce obțin integrarea business-ului intern și extern.

Strategia IT a Grupului se referă la achiziție, proiectare și introducerea soluțiilor sistemului n toate companiile Grupului. Soluțiile IT care crează piedici pentru dezvoltare nu vor fi permise.

Sistemele Grupului trebuie să fie operaționale cu accesibilitate mare. Soluțiile alternative pentru obținerea stabilității ridicate și securității vor fi evaluate în mod constant, atât tehnic, cât și financiar.

Rețeaua Grupului trebuie dezvoltată și să funcționeze în așa fel încât să îndeplinească cerințele locale, cât și centrale.

Achiziția și dezvoltarea de sisteme trebuie să se bazeze pe recunoașterea internațională și folosirea largă a soluțiilor, uneltelor și standardelor. Soluțiile standard trebuie să fie căutate și folosite cât mai mult posibil.

Dezvoltarea internă de sisteme trebuie limitată la minim și să acopere numai zone unde soluțiile standard nu sunt posibile. Procesele de dezvoltare trebuiesc controlate îm termeni de timp și costuri pentru a obține funcționalitatea specifică. Dezvoltarea sistemului pentru Grup trebuie să aibă loc central. Numai când este nevoie de funcții locale specifice și se pemite acest lucru, se va colabora cu funcțiunea Group IT.

Prin contractele cadru de achiziție, Grupul va obține prețuri bune și termeni pentru service referitoare la hardware, software și alți furnizori. Toate achizițiile referitoare la IT trebuiesc făcute în conformitate cu contractele cadru ale Grupului. Contractele cadru ale Grupului trebuiesc făcute în colaborare cu Group Purchase.

Politica de IT nu acoperă dezvoltarea de software pentru produse.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati