Asamblare locală făcută de o companie nedeținută de Grundfos

Asamblare locală făcută de o companie nedeținută de Grundfos

Asamblare locală făcută de o companie nedeținută de Grundfos- Politica de Grup

În general politica de Grup spune că fabricarea componentelor și asamblarea produselor finite se face de companii deținute de Grundfos. Dar dacă este nevoie, asamblare produselor Grundfos poate avea loc la un agent sau distribuitor cu aprobarea Group Management.

Produsele standard trebuiesc achiziționate de la fabrici Grundfos, în timp ce produsele specialepot fi asamblate local pentru o furnizare rapidă.

Înainte de a se permite unui distruitor asamblarea locală de produse Grundfos, trebuie să se verifice dacă are capacitatea potrivită, condiții de muncă, facilități de depozitare pentru componente, etc.

Toate asamblările se fac cu unelte speciale Grundfos, echipament și facilități de testare furnizate de Grundfos plătite de partener.

Pentru asamblare, Grundfos va oferi know-how-ul necesar, schițe și liste de piese disponibile. Materialul de informare este proprietatea Grundfos. Nu se va permite furnizarea acestui material către terțe persoane. Dacă cooperarea cu Grundfos se oprește, materialul va fi returnat.

Grundfos iși va oferi expertiza pentru funcționarea asamblării, partenerul va plăti costurile implicate, conform acordului.

Toate produsele asamblate trebuie testate cu grijă conform instrucțiunilor Grundfos.

Toate contractele referitoare la asamblările locale trebuiesc făcute în scris și aprobate de departamentul juridic Grundfos. Aceste contracte includ condiții financiare, cum ar fi plata pentru transferul de know-how, documentație și echipament, precum și condițiile de licență cu privire la tehnologia Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn