Patente

Patente

Patente- Politica de Grup

Politica de patente Grundfos trebuie să contribuie la dezvoltarea tehnologică a Grupului și prin protecția invențiilor asigurăm utilizarea optimă a tehnologiei și know-how-ului Grupului.

Grundfos va proteja invențiile de produse, proceduri și metode de producție.

Decizia de a proteja o invenție trebuie făcută pe baza evaluării noutății și riscului de publicare. Această evaluare trebuie făcută de managerul tehnic de segment sau altă persoană relevantă împreună cu coordonatorul patentelor.

Patentele sunt făcute în numele lui Grundfos sau în numele companiilor de Grup, după aprobarea Group Development Management.

Patentele competitorilor trebuiesc monitorizate atent. Responsabilitatea aparține segmentelor individuale.

Obiecțiile trebuiesc făcute pentru a preveni problemele cu patentele competitorilor care limitează libertatea tehnică și comercială a Grundfos.

Legat de plata anuală a taxelor de patent, patentele existente trebuiesc evaluate având în vedere decizia dacă rămân sau nu în vigoare.

Evaluările și deciziile referitoare la petente, întreținerea patentelor, ca și obiecțiunile la patentele competitorilor trebuiesc făcute cu managerul de segment.

Îniante de aplicarea pentru un patent, trebuie să se examineze noutatea. Numai în caz de urgență nu se va ține cont.

Agrementele pe patente și alte drepturi, inclusiv licențe, sunt aprovate de Group Management, coordonatorul de patent și departamentul juridic.


    Facebook Twitter LinkedIn