Producția

Producția

Producția- Politica de Grup

Principalul obiect al companiilor de producție este- în cooperare cu organizația Vânzări și Marketing de Group- să furnizeze clienților Grundfos mondial pompe și sisteme de pompare de înaltă calitate.

Producția Grundfos este organizată printr-o rețea globală de unități de producție. Fiecare unitate de producție individuală trebuie să fie mare în așa încât să acopere producția rațională, dar nu prea mare pentru a nu fi dificil de menținut un nivel ridicat de concentrare pe client și o cooperare bună cu managementul și angajații.

Grundfos va decide locația geografică a unității de producție pe baza considerațiilor comerciale, inclusiv service pentru clienți eficient și prompt, stabilitatea furnizorilor, marketing, costurile de producție, condițiile sociale locale și disponibilitatea de personal calificat.

Grupul va folosi eficient sistemele de producție integrate și care asigură că producția primește un nivel ridicat de service sub forma timpilor competitivi de livrare, flexibilitate ridicată și atingerea timpilor agreați de livrare.

Producția va participa activ cu angajații săi și competențe în dezvoltarea și introducerea noilor produse. Producția va identifica mereu noi tehnologii de producție și va dezvolta tehnologiile existente de producție. Pentru a face acest lucru, Producția trebuie să ia în considerare conservarea energiei, consumul de resurse și impactul asupra mediului ca țeluri de urmat pentru îmbunătățirea profitabilității, logistică și calitate.

Producția produselor Grundfos se va face în primul rând în cadrul Grupului. Aceasta înseamnă că Grupul va produce produse și componente ce conțin tehnologii care sunt strategice pentru Grundfos în timp ce producția ceorlalte componente poate fi externalizată la sub-contractori competitivi. Decizia de externalizare poate fi făcută numai în cooperare cu Group Production și furnizorii interni.

Grundfos va utiliza numai metode de producție care țin cont de service-ul către clienți, mediu și profitabilitate.

Managementul de calitate eficient va asigura ca specificațiile de calitate sunt îndeplinite.

Tot timpul, Grundfos va încerca să protejeze mediul, prin procese care protejează mediul și care conservă energia și prin managemntul mediului preventiv și prin luarea de măsuri de protecție.

Toate unitățile de producțier au un mediu de lucru bun bazat pe implicarea tuturor angajaților. Scopul este de a avea un nivel ridicat de satifacție al angajatului și implicare, precum și o calitate înaltă în produse, servicii și procese de business interne.

Echipamentul standard de producție trebuie cumpărat de la furnizori externi, în timp ce know-how-ul Grundfos va fi utilizat pentru dezvoltarea și fabricarea de mașinării și echipament personalizat.

Înainte de a investi într-o capacitate suplimentară de producție, Grundfos se va asigura că capacitatea de producție existentă este utilizată la maxim luând în considerare fiabilitatea și flexibilitatea furnizorilor, precum și nivelurile de stoc.

Toate clădirile de producție și fabricile trebuiesc menținute la un nivel ridicat de siguranță și trebuie să se supună și legislației locale. Întreținerea preventivă a echipamentului de producție va asigura că este operațional la orice oră.


    Facebook Twitter LinkedIn