Învățarea este un proiect ce durează toată viața.

file

Noi credem că în permanenţă vă puteţi îmunatăţi aptitudinile, de accea un proces educaţional în derulare este soluţia cea mai bună pentru a ţine pasul. Aceste idei au fost de bază la înființarea Academiei Poul Due Jensen.

Avem obligaţia să gândim inovator – să ne gândim la viitor.
Aceata este calea Grundfos. Academia Paul Due Jensen este exemplul cel mai recent al gândirii în viitor.

Noi credem ca este important să comunici şi să întelegi clienţii. Printr-o dezvoltare constantă a abilităţilor angajaţilor de a identifica şi realiza cerinţele clienţilor, noi ne perfecţionăm în permanenţă. Academia va fi centrul acestui proces în anii ce vin.

Angajaţii din toată lumea vor vizita Academia în Danemarca pentru cursuri de întărire echipă, lucrul cu clienții, service şi alte zone relevante.

Prin gândirea inovatoare, atât noi cât şi clienţii căpătăm o mai bună comunicare. Competenţa angajaţilor – şi totala lor satisfacţie – va evalua succesul Academiei.