Confidențialitate

Condiții pentru utilizarea soluțiilor digitale Grundfos

Condiții de utilizare

Descrierea serviciilor

Când utilizați soluțiile digitale Grundfos („Soluții digitale”) puteți  accesa informațiile și serviciile furnizate de Grundfos.

Soluțiile digitale constau din pagina web Grundfos, din care puteți utiliza servicii specifice, precum soluții de autoservice, formulare de contact, solicitări pentru conținut premium, abonarea la buletine informative, etc., și aplicații Grundfos specifice care pot fi accesate fără a crea un cont, precum Grundfos GO Apps și Grundfos Product Center. Pentru unele dintre aplicații va exista un ALUF suplimentar, iar dvs. veți putea crea un cont și veți avea acces la module adiționale ale aplicațiilor.

Acceptarea condițiilor

Soluțiile digitale pe care vi le furnizează Grundfos, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, funcții noi, etc., sunt supuse următoarelor Condiții de utilizare („CDU”). Grundfos își rezervă dreptul de a actualiza CDU în orice moment, fără preaviz. Cea mai recentă versiune a CDU poate fi studiată făcând clic pe linkul de hipertext „Aspecte legale” din partea de jos a paginilor noastre web. Prin accesarea Soluțiilor digitale sau
utilizarea site-ului web în orice mod, sunteți de acord să respectați aceste CDU.

Declinarea răspunderii

Grundfos furnizează Soluțiile digitale ca un serviciu și numai în scop informativ. Transmiterea acestor informații nu creează nici o formă de relație cu Grundfos. Dvs. nu trebuie să acționați pe baza informațiilor furnizate prin Soluții digitale fără a solicita asistență personală de la Grundfos. Deși am încercat să menținem informațiile, software-ul și toate celelalte servicii din Soluțiile digitale cât se poate de precise, Soluțiile digitale pot conține erori sau omisiuni pentru care nici noi și nici filialele noastre nu ne asumăm răspunderea. Materialul și conținutul Soluțiilor digitale este furnizat „ca atare”, și fără nici un fel de garanție.

Nici Grundfos și nici filialele sale nu răspund de pierderile de hardware, software sau fișiere cauzate de utilizarea Soluțiilor digitale sau a elementelor descărcate sau utilizate din/în Soluțiile digitale. În consecință, Grundfos nu oferă garanții că Soluțiile digitale sau serviciile asigurate în Soluțiile digitale, de către sau în numele Grundfos (inclusiv descărcările gratuite de software) vă vor satisface cerințele, sau vor fi neîntrerupte, prompte, sigure sau fără erori, sau că Soluțiile digitale sau serverele utilizate de Grundfos sunt lipsite de viruși sau erori, sau că sunt complet funcționale sau precise. Grundfos se străduiește să întrețină Soluțiile digitale și funcționarea lor, dar Grundfos nu este și nu poate fi responsabil pentru defectele care pot exista în Soluțiile digitale sau în funcționarea Soluțiilor digitale.

Grundfos poate furniza link-uri către alte site-uri web, sau poate face disponibile aplicații de la terți. Utilizarea de către dvs. a acestor site-uri web și/sau aplicații ale terților este pe propriul risc.

Legislația în vigoare poate să nu permită excluderea anumitor garanții, sau limitarea, sau excluderea responsabilității pentru daune accidentale sau indirecte. În consecință, unele dintre limitările sau excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice. Totuși, în nici un caz obligațiile totale ale Grundfos sau ale filialelor sale față de dvs. nu vor depăși suma plătită de dvs., dacă e cazul, pentru utilizarea Soluțiilor digitale.

Utilizarea ilicită sau interzisă

Ca o condiție pentru utilizarea Soluțiilor digitale, nu veți utiliza Soluțiile digitale în nici un scop care este ilegal sau interzis de aceste CDU. Nu aveți dreptul să utilizați Soluțiile digitale în nici un mod care ar putea deteriora, dezactiva sau suprasolicita oricare server Grundfos, sau rețelele conectate la oricare server Grundfos, sau s-ar putea interfera cu utilizarea oricăror Soluții digitale de către oricare altă parte. Nu aveți dreptul să încercați să obțineți acces neautorizat la oricare Soluții digitale, alte
conturi sau oricare server Grundfos, prin spargerea sistemului, sau orice alte
mijloace. Nu aveți dreptul să obțineți sau să încercați să obțineți nici un material sau informație prin mijloace care nu sunt făcute disponibile intenționat prin Soluții digitale.

Nu aveți dreptul să introduceți în mod conștient viruși, troieni, viermi sau alte materiale rău intenționate, sau dăunătoare tehnologic.

Proprietatea intelectuală

Soluțiile digitale și fiecare dintre elementele lor componente, inclusiv în special
trasatorul grafic, datele, software-ul, textele, siglele Soluțiilor digitale, sunt protejate de dreptul de proprietate intelectuală, și anume, în special drepturile de autor și/sau dreptul mărcilor.

Soluțiile digitale și fiecare dintre elementele lor componente sunt deținute exclusiv de
către Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S vă acordă o licență limitată, neexclusivă pentru a utiliza
Soluțiile digitale așa cum este specificat pentru fiecare Soluție digitală.

Orice altă utilizare a Soluțiilor digitale, sau a unuia dintre elementele lor constituie o încălcare a drepturilor, cu excepția cazului autorizării prealabile și specifice în scris de către Grundfos Holding A/S.

Despăgubire

Dvs. veți despăgubi, apăra și exonera Grundfos (inclusiv filialele sale) de orice
răspundere, pretenție, pierdere și cheltuieli, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților în legătură cu încălcarea de către dvs. a acestor Condiții de utilizare sau cu utilizarea sau utilizarea nepotrivită a Contului Grundfos.

Litigii

Orice litigiu rezultând din utilizarea Aplicațiilor, sau din interpretarea CDU este
guvernat de legislația din Danemarca, cu excepția normelor conflictuale. Locul
exclusiv pentru oricare și toate litigiile decurgând din, sau în legătură cu acest ALUF este Tribunalul orașului Copenhaga, Danemarca.

Dacă legile aplicabile acestor condiții s-ar putea la o dată ulterioară să fie interpretate sau modificate în sensul că una sau mai multe dintre clauze devin fără efect sau nule, acest fapt nu va atrage nulitatea condițiilor în ansamblu.

Diverse

Grundfos își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau anula Soluțiile digitale în
orice moment, fără motivare sau preaviz. Grundfos își rezervă de asemenea dreptul de a anula accesul la, și utilizarea Soluțiilor digitale de către dvs., Administratorul dvs. de acces, sau oricare dintre Utilizatorii dvs. autorizați în orice moment, fără un motiv sau preaviz. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, Grundfos poate suspenda sau anula accesul dvs. la Soluțiile digitale în orice moment, dacă încălcați oricare dintre CDU.

CDU constitute întregul acord între Grundfos și dvs. ca utilizator, înlocuind orice
acord prealabil.

Dacă Grundfos nu aplică o anumită prevedere, Grundfos nu renunță la dreptul său de a face acest lucru ulterior. Dacă o instanță găsește oricare dintre condiții ca fiind inaplicabilă, celelalte condiții vor rămâne în vigoare. Grundfos poate atribui acest acord la discreția sa oricărei entități juridice din cadrul Grundfos Group.

 

Politica de confidențialitate

Pentru a livra Soluțiile digitale, Grundfos colectează date personale despre dvs. Când utilizați Soluțiile digitale Grundfos, permiteți companiei Grundfos să vă prelucreze datele personale conform acestei Politici de confidențialitate.

La Grundfos recunoaștem că dvs. doriți să păstrați confidențialitatea informațiilor personale pe care le oferiți online, și suntem conștienți că suntem obligați să asigurăm o protecție adecvată și o prelucrare responsabilă a tuturor informațiilor personale pe care le primim.

Dacă credeți că nu puteți accepta această Politică de confidențialitate, vă recomandăm să nu utilizați Soluțiile Digitale Grundfos.

Ce feluri de date colectăm și prelucrăm, și în ce scop?

De regulă, puteți accesa Soluții digitale, fără a ne informa cine sunteți și fără a oferi date personale despre dvs.

Totuși, Grundfos trebuie să vă solicite uneori să vă înregistrați cu informații personale identificabile despre dvs., precum numele, compania, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dvs. („Date personale”), pentru a vă oferi buletine de știri sau alte servicii.

Grundfos înregistrează și prelucrează datele personale despre dvs. pentru a furniza serviciile solicitate atunci când:

  • Utilizați anumite servicii cu autoservire și formulare de contact,
  • Ne trimiteți o solicitare sau ne comunicați o părere,
  • Vă abonați la buletine informative, sau
  • Ne comunicați orice fel de date personale prin site-ul nostru web sau prin aplicații.

Grundfos înregistrează numai datele personale care sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat de dvs. (de exemplu, adresa de e-mail sau adresa privată).

În plus, Grundfos colectează datele privind utilizarea de către dvs. a Soluțiilor digitale,
inclusiv adresa dvs. IP în scopuri de adunare de cunoștințe și date informative, și de analize, pentru a crea o imagine completă despre client, și a dobândi o mai bună înțelegere a cerințelor și comportamentelor clienților noștri. Noi utilizăm aceste cunoștințe pentru a crea experiențe de utilizator mai personalizate.

Grundfos nu stochează informații cu privire la metodele de plată, precum numere de card de debit, numere de cont bancar, sau similare.

Cine este controlorul datelor și cui dezvăluim informații personale (procesori de date)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danemarca este controlorul datelor și răspunde de securitatea datelor pentru informațiile colectate.

Pentru a furniza bunurile sau serviciile pe care le-ați comandat, datele personale introduse în Soluții digitale sunt dezvăluite în continuare:

·        companiilor din Grundfos Group

·        unor terți atent selecționați cărora li s-a încredințat utilizarea datelor dvs. personale, inclusiv dar fără limitare la:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Danemarca

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irlanda

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, SUA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, SUA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irlanda

Alți terți autorizați pot avea nevoie să acceseze sau să stocheze date cu caracter personal dacă legislația locală impune asta. Grundfos limitează accesul și utilizarea datelor personale de către acești terți.

Cum stocăm informațiile dvs. personale?

Informațiile dvs. personale și fișierele de date pot fi stocate și prelucrate în oricare țară în care Grundfos are instalații, sau în care Grundfos angajează furnizori de servicii. Prin utilizarea Soluțiilor digitale Grundfos sau prin dezvăluirea de informații către Grundfos sunteți de acord cu transferul informațiilor către țări din afara țării dvs. de reședință, care pot avea reglementări diferite de protecție a datelor decât cele ale țării dvs. sau țara în care vă aflați când ați furnizat informațiile către Grundfos.

Noi stocăm informații personale doar atâta timp cât acest lucru este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Accesul la informații, reclamații

Aveți dreptul să vă interesați de informațiile pe care Grundfos le-a înregistrat despre dvs., și să obiectați la informațiile înregistrate și la prelucrarea datelor dvs. personale. Dacă informațiile sunt incorecte, incomplete sau irelevante, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea informațiilor.

În plus, aveți dreptul de a protesta împotriva oricărei stabiliri de profil efectuate de
Grundfos. De asemenea, puteți înainta o plângere către Agenția daneză pentru
protecția datelor.

Dacă doriți să aflați mai mult, sau doriți să modificați informațiile dvs., sunteți binevenit să contactați Grundfos Holding A/S completând acest formular de contact.
 

Contact, amendamente și actualizări ale politicii de confidențialitate

Grundfos este obligat, în orice moment să îndeplinească cerințele legislative referitoare la protejarea confidențialității. În partea de sus a politicii noastre de confidențialitate, puteți vedea totdeauna când a fost actualizată politica.

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de politica noastră de confidențialitate, sau
de modul în care utilizăm informațiile dvs. personale, sunteți binevenit să contactați Grundfos Holding A/S.