Cerințe de calitate

Q

Cerințele de calitate GRUNDFOS pentru furnizori

este o anexă la Acordul-cadru. Ca un minim, managementul calității la furnizorii noștri trebuie să fie conform cerințelor ISO 9001. Sunt așteptările GRUNDFOS ca furnizorii noștri să-și fi dezvoltat procese și proceduri care împiedică apariția de defecte și ca furnizorii noștri să depună eforturi pentru a îmbunătăți continuu aceste procese.

Pentru informații suplimentare privind conținutul Anexei 7 vă rugăm contactați Achiziții Grup