Durabilitate

RSC în lanțul de aprovizionare Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) în Achiziții Grup

Durabilitatea este una din pietrele de temelie ale valorilor grupului GRUNDFOS. Achiziții Grup pune un accent mare pe sprijinirea aceastei valori, concentrându-se pe durabilitate și responsabilitate socială atunci când încheie acorduri cu furnizorii de produse și materiale utilizate pentru producție. De aceea, responsabilitatea socială este integrată în strategia de Achiziții Grup de un set de standarde etice, care urmează să fie respectate la crearea și dezvoltarea de relații de încredere cu furnizorii.

Ca o regulă de principiu, Grupul va coopera cu furnizorii pentru care calitatea, mediul, etica, flexibilitatea și securitatea furnizorilor au prioritate ridicată.

Responsabilitatea nu este doar un element vizibil la evaluarea furnizorilor în GRUNDFOS, aceasta este, de asemenea, o parte din acordul contractual încheiat cu furnizorul. Scopul este de a crește standardele în conformitate cu valorile locale, precum și cu Pactului Global al ONU. Noi credem în dezvoltarea furnizorului prin comunicare și educație și că este important să se sprijine furnizorii noștri atunci când vine vorba de creșterea standardelor în cadrul durabilității și responsabilității. În Achiziții Grup ne concentrăm asupra responsabilității, deoarece credem că face o diferență reală pentru viitor.

Codul de conduită al furnizorului

Handandglobe