Managementul de personal

Managementul de personal

Managementul de personal- Politica de Grup

Managementul de personal al Grupului se bazează pe atitudinea că angajații sunt dispuși să-și asume responsabilități și să acționeze într-un mod responsabil corespunzător valorilor Grupului.

Fiecare angajat are dreptul și datoria de a semnaliza circumstanțe care dăunează Grupului.

Structura organizațională a Grupului încurajează cooperarea cîntre organizații pentru a rezolva anumite sarcini cât mai eficient. Munca se organizează în echipe care se autoconduc pentru satisfacția cleinților și angajaților, precum și a productivității.

Gupul țintește furnizarea unui mediu de lucru bun, tractiv atât pentru angajații actuali, cât și viitori, care încurajează utilizarea abilităților și le oferă satisfacții. Grundfos este conștient de responsabilitatea sa socială și angajează și persoane de anumită condiție.

Fiecare poziție trebuie ocupată de cel mai bun candidat posibil. Angajații actuali sunt preferați dacă au aceleași calificări ca aplicanții externi. Trebuie să se asigure că noii angajați se pot identifica cu valorile Grundfos.

Grupul va răsplăti angajații responsabili, implicați și competenți cu posibilități de dezvoltare atât profesionale, cât și personale. Rotația jobului va fi utilizată pentru dezvoltarea angajatului, cât și a lui Grundfos.

Programul de dezvoltare de competențe a Grupului va asigura că angajații primesc educație și training pentru a-și îndeplini nu numai cerințele poziției actuale, cât și cerințele viitoare.

Toți angajații Grupului sunt tratați egal, indiferent de sex, rasă și religie pentru a asigura opoertunități egale pentru angajare, condiții de angajare, training și promovare.

Remunerația angajaților este fixă și ajustată pe baza pieței și nivelului de competență. Grupul țintește spre un sistem flexibil de remunerație ce încurajează inițiativa, implicarea și rezultatele.

Toți angajații au un interviu anual de evaluare și dezvoltare cu superiorul său pentru a discuta rezultatele și țintele pentru anul viitor, dezvoltarea competențelor și remunerarea.

Anumite distensiuni trebuiesc tratate într-o manieră demnă.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati