Achiziții

Achiziții

Achiziții- Politica de Grup

Toate achizițiile trebuie să se facă pe baza unor practici comerciale corecte. Acestea includ cerințe pe termen lung, calitate, stabilitatea furnizorului, considerații de mediu, preț, precum și termenii de plată și livrare. Când se negociază cu furnizorii, Group Purchasing va acționa ferm și corect.

Ca regulă principală, achizițiile trebuie să fie făcute pe baza cerințelor de producție ți timpii de livrare cei mai buni. Principalii furnizori vor fi ținuți mereu la curent în ceea ce privește cerințele pe termen lung.

Cele mai bune achiziții pentru Grup vor fi făcute pe baza cerințelor de bază ale Grupului. Aceste achiziții vor fi făcute în conformitate cu contractele cadru și de parteneriat, ca și pe baza specificațiilor clar formulate.

Ca regulă principală, Grupul va coopera cu furnizorii a căror calitate, mediul, etrică, flexibilitate și stabilitate sunt mai bune. De asemenra, trebuie să aibă o stabilitate și mărime în așa fel încât să poate recompensa Grundfos în caz de furnizori în faliment sau calitate scăzută.

Pentru a avea o cooperare mare și stabilitatea furnizorilor, Grupul va încerca să cumpere cantități mari de la fiecare furnizor.

Din motive strategice, se pot împărți geografic. Din același motiv, ne vom concentra pe achiziția din țări cu cost scăzut.

În cooperare cu fabricile, Grupul va evalua constant posibilitățile de externalizare.

Group Purchasing va asigura ca transportul să fie coordinat într-un mod economic și prietenos cu mediul.

Pentru a avea avantaje mutuale, parteneriate trebuiesc făcute cu furnizorii cheie. O astfel de cooperare înseamnă implicare pentru reducerea costurilor de achiziție ale Grupului.

Achizițiile se fac, în general, direct de la producător.

Și clienții Grundfos au posibilitatea de a propune furnizori.

Fluxul de informații dintre furnizori și Grundfos va utiliza tehnologia existentă de informare.

Termenii de plată trebuie să fie un parametru important.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati