Cercetare şi dezvoltare

Cercetare şi dezvoltare

Cercetare şi dezvoltare - Politica

Dezvoltarea noilor produse trebuie planificate pe baza evaluării pe termen lung a cerințelor clienților, analize financiareși țintele de creștere din Grup.

Toate proiectele de cercetare și dezvoltare trebuiesc administrate corespunzător. Funcția produsului, costul și menținerea planificării și bugeteleor sunt parametri importanți.

Grundfos Business Development Centre este responsabil pentru crearea și extinderea tehnologică în domeniile cu prioritate. Funcțiunea de cercetare și dezvoltare trebuie să utilizeze ultimele cunoștințe disponibile.

Cercetarea și dezvoltarea are loc, în principal, centralizat. Departamente mici de cercetare și dezvoltare pot fi înființate în companii individuale când este justificat prin circumstanțe speciale și după aprobarea Group Management.

Funcțiunea de cercetare și dezvoltare trebuie să-și concentreze eforturile în dezvoltarea de produse conform cu conceptele de business ale Grupului.

Luând în considerare funcția, calitatea și prețul, produsele trebuie să contribuie în continuare pentru a asigura că Grupul rămâne cel care trasează standardele în domeniul său.

Produsele existente trebui analizate continuu pentru a le îmbunătăți funcțiile, calitatea și eficiența din punct de vedere al costurilor.

În toate dezvoltările de noi produse Grundfos trebuie să găsim noi produse care sunt mai eficiente și consumă mai puțină energie. Integrarea electronicilor trebuie mereu luată în considerare.

Dezvoltarea produselor trebuie să urmeze un proces comun pe proiect pentru integrarea lor.

Separarea dezvoltării tehnologice și dezvoltării produselor va asigura timpii de dezvoltare mai scurți. Noile produse trebuie dezvoltate mereu pe baza cunoștințelor existente.

Atunci când este posibil, produsele trebuiesc proiectate având în prim plan refolosirea resurselor și reciclarea. Trebuie să se poată elimina produsul, cât și ambalajul într-un mod sigur.

Designul produsului este un element important al brandului Grundfos. Designul produsului va fi menținutși îmbunătățit prin politica de proiectare comună.

Este important să asigurăm că know-how-ul Grundfos din domeniul dezvoltării și cercetării nu ajunge la persoane neautorizate.

Grupul își va dezvolta propriile mașinării de construire și echipament pentru producție iar cele standard vor fi cumpărate. Designul echipamentului trebuie coordonat cu funcția de cercetare și dezvoltare.

Funcția de dezvoltare trebuie să aducă un plus valoare. Designul produsului și construcția trebuie să contribuie la costuri totale mai scăzute, inclusiv costuri de service mai scăzute. Oțelul inox este caractestic Grundfos și trebuie folosit ca materie primă cât se poate conform considerentelor tehnice și financiare.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati