Managementul capitalului

Managementul capitalului

Managemntul capitalului- Politica de Grup

Grundfos țințește la o capitalizare potrivită a companiilor Grupului. Această capitalizare trebuie coordonată cu Grundfos Finance A/S. Când se acumulează capital, structura curentă a capitalului trebuie luată în considerare pentru a asigura o combinare corespunzătoare a creditelor pe termen scurt și lung. Împrumuturile se fac, de ocice, prin Grundfos Finance A/S. Capitalul trebuie acumulat cu ajutorul celor mai bune condiții și termeni. Ca regulă principală, împrumuturile făcute de companiile locale Grundfos trebuiesc făcute în moneda locală.

Grupul va furniza garanția împrumuturilor companiilor dacă acest lucru oferă condiții mai bune de creditare sau rate mai mici ale dobânzii. Nicio companie nu va furniza garanție pentru creditele proprii fără a avea acordul Grundfos Finance A/S.

Ca regulă principală, fiecare companie va utiliza două companii bancare în cooperare cu Grundfos Finance A/S.

Plățile trebuiesc coordonate în așa fel încât costurile pentru tranferul banilor să fie minimizate și capitalul pasiv minimizat.

Grupul va reduce riscul financiar cauzat de cursul de schimb și fluctuația dobânzii. Grundfos Finance A/S va face acest lucru în conformitate cu cerințele aprobate de Group Management și de Consiliul Director Grundfos Management A/S.

Rezervele de lichiditate totale ale Grupului trebuie ținute la un nivel ce asigură că fluctuațiile semnificative de plați pot fi absorbite. Lichiditatea în surplus din companii trebuie manevrată către Grundfos Finance A/S. Grupul țintește menținerea de resurse financiare sufieciente pentru a aasigura acoperirea cerințelor de capital pe termen scurt, precum și cerințele de capital legate de investițiile strategice viitoare.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati