Conformitate și implicare

Semnarea Codului de Conduită

Codul de Conduită al Grundfos

În Grundfos prețuim reputația noastră de integritate, și, în consecință se așteaptă ca întraga organizație să funcționeze în cadrul priorităților Grupului social, economic și de mediu, astfel cum sunt definite în Misiunea Grundfos, Viziunea și Valorile Companiei.

Noi credem că onestitatea și integritatea sunt practici acceptate în toate culturile. In timp ce noi acceptăm că vama poate varia de la o țară la alta, și morala diferă, aceasta este dorința Grupului de a conduce afacerile noastre cu onestitate și integritate.

Codul de Conduită al Grundfos a fost actualizat continuu și consolidat în scopul de a îmbunătăți guvernanța noastră corporativă. În anul 2009, Codul de conduită a fost extins pentru a include toate aspectele legate de Acordul Global al ONU. Aceasta se concentrează pe acordul etic și legal în termen de contribuții luare de mită, de divertisment și cadouri, concurența loială și legală, conflictul de interese, confidențialitate, contabilitate adecvată, drepturile omului, drepturile de muncă, mediul, și contribuțiile politice.

Codul de conduită stabilește principiile care ghidează personalul din Grundfos de a acționa responsabil. El este semnat de către toți managerii generali Grundfos, dar guvernarea corporativă și aderarea la Codul de conduită este de relevanță pentru toți angajații.

Acordul Global ONU

Grundfos s-a angajat la Acordul Global ONU precum și la cele zece principii în domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului și al combaterii corupției. In Raportul de Sustenabilitate, se comunică părților interesate progresul nostru realizat în punerea în aplicare a celor zece principii ale Acordului Global al ONU, precum și în sprijinirea largă 2015 Obiectivele de dezvoltare ale Mileniumului ONU.

Pentru a promova consolidarea sprijinul nostru, Grundfos a semnat inițiativa Grija pentru Climat , unde ne angajăm să stabilim obiective specifice pentru reducerea emisiilor.