Alimentarea cu apă în agricultură

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Irigația pornește cu scoaterea apei pentru recolte din subteran sau a apei de suprafață din canale sau bazinul de stocare. Pompele utilizate la alimentarea cu apă trebuie să îndeplinească cerințele în schimbare subteran sau peste, ce au un efect asupra presiunii și debitului cerute zilnic și de la sezon la sezon.

Un sistem de pompare trebuie să fie capabil să furnizeze cantitatea potrivită de presiune și debit la fiecare duză. În mod tradițional, apa a fost distribuită de la sursa de apă la presiune joasă sau constantă de către pompe ce funcționează cu o singură viteză, unde soluția simplă este să se supradimensioneze pompa. Acest lucru este, totuși, o risipă de energie, apă și investiții ale fermierului.

Grundfos poate furniza pompe cu viteză variabilă care sunt capabile să ajusteze înălțimea și debitul pentru a compensa pentru schimbările din nivelul apei, reducând facturile de energie. Dacă filtrarea este cerută la alimentarea cu apă, controlerele inteligente ale pompei asigură că nu se reduce presiunea la duză.

Dedicate pentru irigarea unei agriculturi moderne

Grundfos poate furniza soluții de pompare pentru irigații care reduc costurile cu energia, salvează resursele de apă și mențin productivitatea la cote înalte. Expertiza și tehnologia noastră de pompare asigură acoperirea uniformă în ciuda condițiilor schimbătoare. Grundfos oferă cea mai mare linie de sisteme de pompare pentru irigații din industrie. Sistemele noastre de pompare sunt eficiente, testate pentru durabilitate și proiectate să lucreze împreună cu celălalte operațiuni moderne ale fermei.

Indiferent cât de mică sau mare este aplicația, Grundfos poate furniza presiunea necesară și debitul pentru o irigare agricolă modernă. Pompele cu viteză variabilă și controlerele integrate ușor reacționează automat la condițiile în schimbare și mențin costurile de funcționare cât mai jos. Fiecare component din sistem este integrat să lucreze împreună cu următorul.

Aplicații asemănătoare
Sisteme de pompare moderne

Sistem modern de pompare pentru irigare agricolă modernă

Irigarea agricolă modernă este o interdependență între consum de energie sustenabil și folosirea apei, condițiile de piață și aplicarea experienței și cunoștințelor pentru a asigura cea mai bună proiectare pentru aplicațiile în irigare. Prin înțelegerea practicilor trecute, apa și problemele cu energia de astăzi și dezvoltarea de noi tehnologii în pompare vor contribui toate pentru construirea sistemelor de pompare care servesc cel mai bine nevoile unei agriculturi moderne.

Schimbările în agricultură necesită noi tehnologii pentru a crește productivitatea. Piața agricolă se schimbă rapid și fermierii de astăzi nu se pot baza pe practicile și tehnologiile din trecut.
Pentru a menține productivitatea ridicată și a fi competitiv pe piața produselor agricole, fermierii trebuie să se concentreze pe profitabilitate care include optimizarea energiei și folosirea mai bună a resurselor de apă. Și aici sistemele de pompare joacă un rol vital

Ce este irigarea?
Spus simplu, irigarea este aplicarea artificială de apă pe rădăcinile plantelor, cu scopul de a susține creșterea recoltelor agricole. Fertilizatori și chimicale pot fi adăugate la un sistem de irigare și irigarea are și rolul său în protecția contra înghețului.

Agricultura de succes depinde de a avea acces suficient la apă de către fermieri. Privind înapoi la mijlocul secolului trecut, percepția comună era că apa este o resursă inepuizabilă. Astăzi suntem conștienți că apa este o resursă ce trebuie administrată. Nu este numai o problemă de mai multe guri de hrănit, ci faptul că astăzi oamenii consumă mai multe calorii și mănâncă mai multă carne ce necesită mai multă apă pentru a produce mâncare.

Consumul de energie este de asemenea o problemă pentru fermierul modern. Energia pentru pompele de irigații este cel mai important cost pentru fermieri și totuși mulți nu sunt conștienți de potențialul imens de economisire care poate fi din folosirea mai eficientă a energiei.

Agricultura modernă necesită soluții de irigare care optimizează uniformitatea irigării, reduce costurile cu energia, salvează resursele de apă și menține productivitatea la maxim. Piața agricolă este în schimbare și aceste schimbări necesită o concentrare mai mare în aplicarea cunoștințelor, experienței și soluțiilor totale de irigare integrate în toate componentele.

Ce trebuie luat în considerare când se aduce apa la recolte
Irigația pornește cu scoaterea apei pentru recolte din subteran sau a apei de suprafață din canale sau bazinul de stocare. Următoarea etapă este tratarea apei, dacă este necesară, și poate adăugarea de fertizator sau chimicale. În final, apa este adusă recoltelor folosind diverse tehnologii, cum ar fi irigație prin inundare, irigație prin aspersoare sau aplicarea de pulverizare micro sau prin picurare.

Sistemele mecanizate de aspersoare, cum ar fi irigarea oscilantă, sunt eficiente pentru acoperirea de zone mari. Aceste sisteme au atașate pompe ce furnizează cantitatea necesară de apă și presiune. O vană se ocupă de excesul de debit și presiune.

Irigarea prin pulverizare micro sau prin picurare înseamnă aplicații de presiune scăzută unde se cere reducerea evaporării și scurgerii cât mai mult posibil. Menținerea presiunii constante este vitală pentru asigurarea aplicării uniforme peste toate zonele din sistem și acest lucru asigură cea mai eficientă din punct de vedere a energiei metodă de irigare, dacă este administrată corect. Pentru a avea acest lucru, trebuie ca sistemul să poată compensa pentru variațiile debitului pentru a asigura presiune constantă, deoarece zonele se pot cupla sau adăuga.

Un sistem de ridicare a presiunii Grundfos Hydro MPC echipat cu Grundfos CRE − pompe cu viteză variabilă − este capabil să se adapteze la condițiile în schimbare și să asigure presiunea constantă.

Abordări tradiționale și soluții de pompare
Extragerea apei subterane implică pompe submersibile sau pompe verticale cu turbină care sunt capabile să aducă apa la suprafață. Pentru alimentarea cu apă de suprafață, pompele centrifugale în configurări variate, pompele dublu flux și pompele cu aspirație axială și refulare radială sunt soluția tradițională.

Aceste pompe trebuie să îndeplinească cerințele în schimbare subteran sau peste, ce au un efect asupra presiunii și debitului cerute zilnic și de la sezon la sezon. Un sistem de pompare trebuie să fie capabil să furnizeze cantitatea potrivită de presiune și debit la fiecare duză. O soluție simplă este să se supradimensioneze pompa pentru ca astfel să facă față celui mai prost caz posibil. Totuși, rezultatul este că pompa nu va funcționa niciodată la cel mai bun punct de funcţionare. Va produce prea multă presiune și consuma prea multă energie, ceea ce nu ajută productivitatea.

În mod tradițional, apa a fost distribuită de la sursa de apă - subterană sau de suprafață dintr-un canal sau bazin de stocare - la presiune scăzută sau constantă de pompele ce funcționează la o singură viteză. Alimentarea recoltelor se facea prin duze, unde concentrarea era pe acoperirea pe suprafață, fără a se pune accent pe scurgeri, evaporare și viteza vântului. Monitorizarea umidității solului asigură o împrăștiere echilibrată peste zona irigată.

Totuși, managementul presiunii nu a fost o problemă și de-a lungul timpului vanele de reducție a presiunii au fost folosite pentru a reduce presiunea în sistem. Dar vanele sunt costisitor de instalat și necesită service frecvent și înlocuire și funcționarea lor consumă multă energie.

Dacă luăm în considerare ca sistemul de irigare agricolă ca fiind o mașină și pompa este motorul, are sens să conduceți mașina constant la viteză maximă și să controlați viteza cu frânele? Aceasta este o abordare obișnuită pentru pompele de irigare.

Dacă o pompă funcționează continuu la nivelul cel mai înalt, energia se irosește. Cerințele variabile pentru folosire optimă a energiei din aplicațiile cu pivot pot fi ușor îndeplinite prin folosirea unei pompe cu viteză variabilă. Acest lucru oferă economii substanțiale de energie în timp ce se menține presiunea.

Îndeplinirea cerințelor unei agriculturi moderne
Sistemele de pompare complete în locul pompelor mari, izolate, sunt viitorul. De exemplu, folosirea costisitoarelor și care consumă timp a vanelor de reducție a presiunii pentru menținerea presiunii constante pot fi eliminate cu o investiție în controlerele pompei pentru un management eficient al presiunii. Acesta salvează costurile pe termen lung, și de asemenea și cu service-ul, și reduce consumul de energie.

Același lucru poate fi făcut și pentru folosirea de vane în irigarea prin aspersoare. O abordare mai bună ar fi folosirea unei pompe cu viteză variabilă și un senzor de presiune pe axă de rotire ce ajustează automat performanța pompei pentru a îndeplini cerințele axei de rotire. Acest lucru asigură o uniformizare mai mare a irigării și menține costurile scăzute. Un controler al pompei oferă avantaje suplimentare de protejare a pompei la mersul în gol sau neregularități la alimentarea electrică, extinzând durata de viață a pompei.

Scăderile sau creșterile în nivelul apei subteran sau la suprafață pot schimba esențial specificațiile pentru sistemul de pompare, deoarece aceste variații schimbă înălțimea. O pompă cu o singură viteză dimensionată să ridice de la cel mai de jos nivel al apei poate consuma multi bani când nivelul este mare. O pompă cu viteză variabilă, in schimb, este capabilă să-și ajusteze viteza pentru a compensa schimbările nivelului apei reducând facturile cu energia electrică.

Gama de aplicații de pompare din irigarea agricolă este mare și variată. Cheia spre succes este folosirea de controlere inteligente ale pompei care sunt proiectate pentru aplicația respectivă.

Proiectarea unui sistem modern de irigare
Trebuie să ne gândim asupra aplicațiilor specifice din irigație în moduri noi și în particular trebuie să ne gândim să proiectăm sistemul de irigare în aplicație. Pompele trebuie să fie mai integrate în restul sistemului de irigare. Aceasta înseamnă că pompa trebuie să fie proiectată pentru a se potrivi cu restul echipamentului de pompare sau echipamentul de pompare trebuie să fie proiectat pentru a se potrivi cu pompa.

Abordarea actuală de instalare simplă a pompei care furnizează întotdeauna mai mult decât este nevoie înseamnă o irosire de bani și energie. Întorcându-ne la metafora cu pompa ca fiind un motor: Cumpărarea unui motor supradimensionat pentru mașina dumneavoastră va duce la costuri mari și consum mare de combustibil!

Gândindu-ne la un sistem de irigație, pompa nu trebuie decât de furnizeze apă în conducte pentru a fi eficientă. De exemplu, adăugarea de convertizoare de frecvență variabile îmbunătățește eficiența extragerii de apă de suprafață când se pompează direct în sistemul de irigare. Captarea apei de suprafață și distribuția poate fi îmbunătățită prin folosirea de sistem de ridicare a presiunii cu mai multe pompe și mai departe sistemele de monitorizare și control asigură debitul fiabil de apă prin protejarea pompei de funcționare în gol, defectarea motorului sau neregularitățile în reţeaua electrică.

Toate aceste elemente trebuie integrate complet în proiectare pentru a furniza fermierului avantajele unui sistem modern de irigare . Menținerea presiunii șii debitului în conducte și la duză înseamnă mai multă apă per kWh și economii de energie, lucrul care cel mai costisitor într-o fermă.

Mai devreme am spus despre importanța menținerii unei presiuni constante la sistemul de irigare prin pivot. Acest lucru devine foarte important dacă pivotul este echipat cu un sistem radiator sau cu o secțiune în unghi. Cum se ajunge la secțiunea în unghi, presiunea din linia principală din pivot va cădea și va afecta uniformitatea irigării.

Soluția este să înlocuim pompa principală de pivot cu o pompă cu viteză variabilă, care va reacționa automat la căderea de presiune. Într-o astfel de configurare este posibil să se mențină presiunea exact la fel la toate aspersoarele și deci să se livreze o uniformitate ridicată.

Un sistem de pompare modern nu înseamnă numai pompe. Convertizoare de viteză, control inteligent și chiar administrarea la distanță, toate necesită integrarea tuturor componentelor în sistemul de irigare.

Viitorul: soluții totale, personalizate la fiecare aplicație
Am arătat mai sus cum este nevoie de alegerea cu grijă a întregului sistem de irigare și integrarea fiecărui component, personalizat la aplicație. Acest lucru necesită experiență și cunoștințe și abilitatea de a urmări apa de la sursă la recoltă, de la alimentarea cu apă, până la tratarea apei și distribuția către aplicația de irigare, toate fiind monitorizate cu grijă.

Agricultura modernă necesită o înțelegere mai largă a integrării componentelor și sistemul trebui să asigure fermierului răspunsul la problemele legate de consumul de energie și alimentare cu apă, în special în zonele izolate unde se pot face economii, generând profit în creștere pe fiecare hectar.

Acest lucru nu se face izolat; toate condițiile locale relevante trebuie adăugate în ecuație, cum ar fi condițiile solului, recolta, topografia și caracteristicile vremii. Controlul pompei ce include monitorizarea și managementul inteligent este calea de urmat pe viitor.

Se pot face astfel economii de energie și chiar substanțiale. Avantajul pentru fermier este, suplimentar costurilor de funcționare scăzute, că apa este livrată cu o precizie mai mare pe recolte, rezultând o producție agricolă mai bună, o profitabilitatea crescută și o administrare mai bună a apei, asigurând o agricultură sustenabilă pentru viitor.

Contact
Companii de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro