Politica de confidentialitate si Conditii de utilizare

Condiții pentru utilizarea soluțiilor digitale Grundfos 

  • Condiții de utilizare
  • Politica de confidențialitate

Condiții de utilizare

  • Descrierea serviciilor
  • Acceptarea condițiilor
  • Neasumarea responsabilității
  • Utilizarea ilegală sau interzisă
  • Proprietatea intelectuală
  • Despăgubirea
  • Litigii
  • Diverse

 

Descrierea serviciilor

Utilizând soluțiile digitale Grundfos („Soluțiile Digitale”) puteți accesa informații și servicii oferite de Grundfos.

Soluțiile digitale constau în pagina web Grundfos, din care puteți utiliza servicii specifice, cum ar fi soluții de auto-administrare, formulare de contact, solicitări de conținut Premium etc. și aplicații specifice Grundfos care pot fi accesate fără a crea un cont, precum Grundfos GO Apps și Grundfos Product Center. Pentru unele dintre aplicații va exista o licență EULA suplimentară și veți putea crea un cont și
avea acces la alte module ale aplicațiilor.

 

Acceptarea termenilor

Soluțiile digitale oferite de Grundfos, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, caracteristici noi etc., se supun următoarelor condiții de utilizare („CdU”). Grundfos își rezervă dreptul de a actualiza CdU în orice moment, fără notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune a CdU poate fi analizată făcând clic pe link-ul hipertext „Aspecte juridice” din
partea de jos a paginilor noastre web. 

Prin accesarea soluțiilor digitale sau prin utilizarea site-ului web în orice mod, sunteți de acord cu asumarea respectării acestor CdU.

 

Neasumarea responsabilității

Grundfos pune la dispoziție Soluțiile Digitale ca serviciu și numai în scopuri informative. Transmiterea acestor informații nu dă naștere niciunui tip de relație cu Grundfos. Nu acționați în baza informațiilor furnizate prin Soluțiile Digitale fără a solicita Grundfos asistență personală. Chiar dacă am încercat să menținem informațiile, software-ul și orice alte servicii aferente Soluțiilor Digitale cât mai exacte posibil, acestea pot conține erori sau omisiuni pentru care ne declinăm orice răspundere. Materialul și conținutul
Soluțiilor Digitale sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de orice fel.

Nici Grundfos, nici oricare dintre afiliații săi nu se fac responsabili pentru orice pierdere de hardware, software sau fișiere, cauzată de utilizarea Soluțiilor Digitale sau a elementelor descărcate sau utilizate din / în cadrul Soluțiilor Digitale. Prin urmare, Grundfos nu oferă nicio garanție conform căreia Soluțiile Digitale sau serviciile oferite în cadrul Soluțiilor Digitale, fie de către Grundfos, fie în numele Grundfos (inclusiv descărcări gratuite de software) vă vor îndeplini cerințele sau vor fi neîntrerupte, asigurate în timp util, sigure sau fără erori, sau că Soluțiile Digitale sau serverele folosite de Grundfos nu conțin viruși sau erori sau sunt pe deplin
funcționale sau exacte. Grundfos se străduiește să mențină Soluțiile Digitale și funcționarea lor, dar Grundfos nu este și nu poate fi responsabil pentru erorile care pot apărea în Soluțiile Digitale sau în funcționarea acestora.

Grundfos poate furniza link-uri către alte site-uri web sau poate pune la dispoziție aplicații ale unor terțe părți. Vă asumați riscul utilizării unor astfel de site-uri și / sau aplicații terță parte. Este posibil ca legea aplicabilă să nu permită excluderea anumitor garanții sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte. În consecință, este posibil ca unele dintre limitările sau excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. Cu toate acestea, în niciun caz, răspunderea totală a Grundfos și a niciunuia dintre afiliații săi față de dvs. nu depășește suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru utilizarea Soluțiilor Digitale.

 

Utilizarea ilegală sau interzisă

Ca o condiție a utilizării de către dvs. a Soluțiilor Digitale, nu veți utiliza Soluțiile Digitale în niciun scop ilegal sau interzis în temeiul prezentelor CdU. Nu aveți posibilitatea de a
utiliza Soluțiile Digitale în niciun fel care ar putea deteriora, dezactiva sau supraîncărca orice server Grundfos sau alte rețele conectate la orice server Grundfos sau nu puteți interfera cu utilizarea de către orice altă parte a oricăror Soluții Digitale. Este interzisă încercarea de a obține acces neautorizat la orice Soluții Digitale, alte conturi
sau la orice server Grundfos, prin acces ilegal la un sistem informatic sau prin orice alte mijloace. Este interzisă obținerea sau încercarea de a obține materiale sau informații prin orice mijloc care nu a fost pus la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Soluțiilor Digitale.

Este posibil să introduceți în mod inconștient viruși, troieni, viermi sau alte materiale, care sunt rele sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. 

Proprietatea intelectuală

Soluțiile Digitale și fiecare dintre elementele componente, incluzând în special carta grafică, datele, software-ul, textele și siglele Soluțiilor Digitale, sunt protejate de legea privind proprietatea intelectuală, și anume legea privind dreptul de autor și /sau legea privind mărcile comerciale. 

Soluțiile Digitale și fiecare dintre elementele componente sunt proprietatea exclusivă a Grundfos Holding A / S. Grundfos Holding A / S vă acordă o licență limitată și neexclusivă pentru a utiliza Soluțiile Digitale așa cum este specificat pentru fiecare Soluție Digitală. Orice altă utilizare a Soluțiilor Digitale sau a unuia dintre elementele componente constituie o încălcare a drepturilor, cu excepția cazului în care au fost autorizate în prealabil și în mod expres în scris de către Grundfos Holding A / S.

 

Despăgubirea

Veți despăgubi, proteja și exonera Grundfos (inclusiv filialele sale) de orice răspundere, reclamații, pierderi și cheltuieli, inclusiv onorariile și cheltuielile de avocat rezonabile, legate de încălcarea acestor Condiții de utilizare sau de utilizarea sau utilizarea incorectă a contului Grundfos.

 

Litigii

Orice litigiu care decurge din utilizarea Aplicațiilor sau interpretarea CdU este guvernat de legislația Danemarcei, excluzând normele sale privind conflictul legislativ. Competența exclusivă pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu această EULA aparține Tribunalului Municipal Copenhaga, Danemarca.

În cazul în care legile aplicabile acestor condiții ar putea fi interpretate sau modificate la o dată ulterioară, astfel încât una sau mai multe dintre clauze să devină inaplicabile sau nevalide, acestea nu determină invaliditatea condițiilor în ansamblu.

 

Diverse

Grundfos își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau rezilia Soluțiile Digitale în orice moment, fără motive întemeiate sau notificare. Grundfos își rezervă, de asemenea, dreptul de a denunța în orice moment accesul și utilizarea Soluțiilor Digitale de către dvs., de către Administratorul dvs. de acces sau de oricare dintre utilizatorii
dvs. autorizați, fără motiv sau notificare. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, Grundfos vă poate suspenda sau întrerupe accesul la Soluțiile Digitale în orice moment, în cazul în care încălcați oricare din CdU.

CdU constituie întregul acord între Grundfos și dvs. ca utilizator, înlocuind orice acorduri anterioare. Dacă Grundfos nu aplică o anumită dispoziție, Grundfos nu renunță la dreptul său de a face acest lucru ulterior. Dacă o instanță constată că una dintre condiții nu vi se aplică, restul condițiilor continuă să se aplice. Grundfos poate cesiona prezentul acord, la alegere, oricărei persoane juridice din cadrul Grupului Grundfos.

 

Politica de confidențialitate

Pentru a livra Soluțiile Digitale, Grundfos colectează date cu caracter personal despre dvs. Utilizând Soluțiile Digitale Grundfos, recunoașteți că Grundfos procesează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

În cadrul Grundfos,  recunoaștem că puteți dori să păstrați confidențialitatea informațiilor cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție online și suntem conștienți că suntem obligați să oferim o protecție adecvată și o prelucrare responsabilă a tuturor informațiilor cu caracter personal pe care le primim.

Dacă considerați că nu puteți accepta această politică de confidențialitate, vă sfătuim să nu utilizați Soluțiile Digitale ale Grundfos.

 

Ce fel de date colectăm și procesăm?

Atunci când utilizați Serviciile Digitale ale Grundfos, Grundfos poate colecta date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi numele dvs., societatea, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală și adresa IP, precum și jurnalul logărilor sesiunii de chat între dvs. și agentul de chat Grundfos atunci când utilizați forumul de discuții („Date cu caracter personal”).

Grundfos înregistrează și procesează datele cu caracter personal pentru a furniza serviciile solicitate atunci când:

- Utilizează anumite servicii de auto-administrare și formulare de contact,

-Trimiteți-ne o întrebare sau oferiți-ne feedback,

- Utilizați forumul nostru de chat disponibil în diferite țări

- Oferiți-ne orice date cu caracter personal prin intermediul site-ului sau al aplicațiilor
noastre.

Sunteți liber să decideți dacă doriți să puneți datele dvs. cu caracter personal la dispoziția Grundfos. Cu toate acestea, sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal pentru a utiliza Soluțiile Digitale ale Grundfos. Dacă nu furnizați datele cu caracter personal, nu veți putea să le utilizați toate funcționalitățile Soluțiile Digitale ale Grundfos.

 

În ce scopuri colectăm și procesăm datele cu caracter personal?

Grundfos utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru a livra serviciile solicitate în cadrul Soluțiilor Digitale solicitate de dvs., inclusiv pentru a intra în dialog cu dvs. despre oferte etc., atunci când se solicită acest lucru.

Mai mult, Grundfos utilizează datele personale și date privind utilizarea de către dvs. a Soluțiilor Digitale pentru a vă oferi cele mai bune sfaturi, în scopul colectării și analizei de cunoștințe și informații, pentru a crea o imagine completă a clienților și a obține o înțelegere mai profundă a cerințelor și comportamentelor clienților noștri. Utilizăm aceste cunoștințe pentru a crea mai multe experiențe personalizate pentru utilizatori. În cele din urmă, atunci când comunicați în forumul de discuții Grundfos, sesiunea de
chat între dvs. și Grundfos se înregistrează, iar o copie a sesiunii de chat se salvează pentru a ne asigura că funcția de chat se derulează optim și pentru a permite agenților de chat Grundfos să caute discuții anterioare la care ați participat, pentru a vă fi mai utili.

Grundfos nu stochează informații privind metodele de plată, cum ar fi coduri de cărți de credit, numere de cont bancar sau altele similare.

Precizam ca pe baza utilizării diferitelor aplicații prin contul dumneavostra Grundfos, operatorul va poate analiza comportamentul și poate crea un profil, utilizat pentru îmbunătățirea experienței dvs. personalizate, informații, și marketing relevant pentru dvs. Criteriile, informatiile si logica utilizata in vederea realizarii acestui profil sunt de a
avea un istoric al pompelor si aplicatiilor pe care le-ati selectat si analizat, eventual istoric de comenzi si livrari, daca este cazul, sau alte informatii necesare pentru a va fi mai usoara si prietenoasa utilizarea acestor aplicatii. Consecintele acestei prelucrari pentru dvs. se refera la o personalizare a profilului dvs din contul dvs.  

 

 

Temeiul juridic pentru colectarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe înțelegerea dintre dvs. și Grundfos că veți folosi una sau mai multe dintre Soluțiile Digitale ale Grundfos și că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.
Prin urmare, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract, ceea ce constituie baza juridică a Grundfos pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (articolul 6, alin. 1, lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679)].

Datele dvs. cu caracter personal pot fi procesate numai în scopuri diferite, dacă acest lucru este necesar pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare (de exemplu, transferul către instanțe sau organele de urmărire penală), dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea respectivă sau dacă prelucrarea este legală în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă are loc o prelucrare în alt scop, vă putem furniza informații suplimentare.

 

Cine este operatorul de date și cui dezvăluim informații cucaracter personal (procesatori de date)?

Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danemarca, telefon +45 87 50 14 00 și entitatea locală Grundfos (denumite împreună „Grundfos”) sunt operatori de date comune și sunt responsabili pentru securitatea datelor și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu scopurile specifice menționate mai sus. Consultați acest link pentru o prezentare generală a entităților locale Grundfos.

Grundfos poate partaja datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți care acționează ca procesatori de date ale Grundfos pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu scopurile menționate mai sus. Se utilizează următorii procesatori de date:

- Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmen Road Road,
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda: Microsoft oferă infrastructură IT.

-  Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda: Grundfos utilizează Google Webmaster Tools & Consola de căutare și Google Analytics. Pe lângă acestea, Grundfos
plasează pe site-urile sale site-urile „Google DoubleClick Adservices” (instrumente de publicitate online). Grundfos nu are acces la serviciul Google Doubleclick, care este gestionat de Dentsu Aegis Network A / S.

- Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhaga K, Danemarca: Dentsu Aegis Network A / S gestionează publicitatea online.

- Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24,
Saggart, Irlanda: Grundfos folosește soluțiile Adobe Experience Cloud pentru a construi, gestiona și optimiza soluțiile digitale ale Grundfos.

- MaxMind. 14 Spring Street, Et 3rd, Waltham, MA 02451, SUA: MaxMind furnizează servicii de localizare pe bază de IP pentru a afișa informații relevante pe o hartă centrată pe locația dvs.

-Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, SUA: Marketo oferă servicii de marketing automatizate bazate pe e-mail.


-Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irlanda: Facebook asigură Facebook Pixel-script pe site-urile web pentru o direcționare mai eficientă a anunțurilor online.

- LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2,
Irlanda: LinkedIn asigură ocazional LinkedIn Website Retargeting-script pentru site-uri web pentru o direcționare mai eficientă a anunțurilor online.

- LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, Et 1 Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda: LogMeIn asigură stocarea și căutarea asistenței
pentru transcrierile de chat.

-  IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Germania: IDSM oferă și
asigură asistență pentru sistemul Grundfos Service Mapp.

- SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danemarca: SAP asistă Grundfos în prelucrarea datelor despre clienți și furnizează sistemul de procesare.

- Alte societăți locale din cadrul Grupului Grundfos care vor asigura asistență cu suport IT pentru sistemele de mai sus.

-  Alți destinatari, de obicei consultanți, care vă vor ajuta cu asistență IT a sistemelor de mai sus și vă vor ajuta în prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în numele Grundfos în sistemele de mai sus.

Alte părți terțe autorizate ar putea avea nevoie să acceseze sau să stocheze date cu caracter personal, în cazul în care legislația aplicabilă impune acest lucru (de exemplu, autoritățile guvernamentale, instanțele, consilierii externi și părțile terțe similare care sunt organisme publice).

 

Transferul datelor cu caracter personal

În anumite cazuri, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara UE / SEE. Grundfos se asigură că acest transfer va fi efectuat în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Acest lucru implică faptul că orice parte din afara UE / SEE, care intră în posesia datelor dvs. cu caracter personal, trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție, de exemplu prin acceptarea clauzelor contractuale standard
ale UE sau prin punerea în aplicare și respectarea unor reguli corporative obligatorii, după caz. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest lucru, sunteți binevenit să contactați Grundfos - consultați informațiile de contact de mai jos în secțiunea „Cum puteți accesa secțiunea Datele dvs. cu caracter personal? / Drepturi suplimentare”.

 

Perioada de stocare

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus, și anume furnizarea către dvs. a serviciilor solicitate, comunicarea cu dvs., posibilitatea agenților de chat Grundfos de a căuta discuții anterioare la care ați participat și atât timp cât este necesar pentru a crea mai multe experiențe personalizate pentru dvs. Cu toate acestea, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi stocate niciodată mai mult de 37 de luni.

Cu toate acestea, unele dintre datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate în scopuri contabile sau pentru apărarea unui drept în justiție. Aceste date cu caracter personal vor fi păstrate până la expirarea termenului legal de prescripție. Mai mult, unele dintre datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate într-o formă anonimă care nu vă permite să fiți identificați.

 

Cum puteți accesa datele dvs. cu caracter personal? / Alte
drepturi

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți diferite drepturi (în condițiile stabilite de legea aplicabilă).

Retragerea consimțământului: Dacă v-ați declarat de acord cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efect în viitor. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de consimțământ.

Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți de la noi o confirmare a faptului dacă datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile  de date cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul procesării. Pentru alte copii solicitate de dvs., este posibil să percepem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să obțineți de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte referitoare la dvs. În funcție de scopurile procesării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la anulare („dreptul de a fi uitat”): În anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc și am putea fi obligați să ștergem astfel de date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri. Dreptul la ridicarea de obiecțiuni: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară sau dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct în orice moment până la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și puteți solicita încetarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic și aveți dreptul să transmiteți aceste date unei alte entități fără a fi împiedicați de noi. Dacă doriți să aflați mai multe sau doriți să utilizați unul sau mai multe dintre drepturile de mai sus, sunteți binevenit să contactați Grundfos Holding A / S prin telefon +45 87 50 14 00 sau completând formularul de contact de pe site-ul nostru. Unele societăți Grundfos au un responsabil local cu protecția datelor, pe care îl puteți contacta, de asemenea. Consultați acest link pentru o listă a responsabililor cu protecția datelor.

 

Depunerea reclamațiilor

În cazul reclamațiilor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la autoritatea de supraveghere competentă.

 

Modificări la notificarea privind confidențialitatea

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a completa această notificare privind confidențialitatea în orice moment. Notificarea curentă privind confidențialitatea va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul web al societății Grundfos.